Výstavy

(* subtilní= drobný, jemný, něžný, křehký)